Højtflyvere

Høtflyverne omfatter :

 • Wienere
 • Budapestere
 • Griwuni
 • Cumuletter
 • Danzigere
 • Stralsunder
 • Sczapos
 • Serbiske højtflyvere

Flyveregler for bedømmelse af Højtflyvere

 1. Dommerne bliver bestilt af flyvedeltageren.
 2. Flyveprotokollerne bliver uddelt af bestyrelsen eller af flyvedommer formanden.
 3. Disse flyveprotokoller må straks efter en bedømmelse udfyldes, og underskrives af mindst en dommer og et vidne, og inden for en uge være tilsendt flyvedommer formanden Preben Riggelsen).
 4. Foreningens bestyrelse er er berettiget til at kontroller protokollerne.
 5. Den opsendte flok skal bestå af mindst 3 duer af samme race.
 6. Bedømmelsen:
  Inddeling af luftrum tildelte point:

a)     Nederste højde. 1 point / min.

b)     Mellemste højde. Duerne er i stær størrelse og vingeslagene utydelig at se. - 3. point / min.

c)      Øverste højde (kaldet flimmerhøjde). Duerne varierer mellem sommerfugle - og punkt størrelse samt usigtbarhed. 5. point/ min.

 1. Tildeling af point begynder straks efter at flokken er sluppet løs, se protokolskema
 2. Tildeling af point afsluttes når:

a)     Duerne lander.

b)     Mere end halvdelen af flokken lander.

c)      Dropperen bliver sat ud, for at bringe duerne til landing

d)     Flokken flyver mere end 1 time, uden afbrydelser, i nederste højde.

e)     Mindre end 3 duer flyver.

 1. Tildeling af point bliver afbrudt hvis :

a)     Duerne i nederste og mellemste højde forsvinder udenfor synsfeltet. Bedømmelsen begynder igen hvis duerne dukker op inden for en ½ time .ellers afsluttes flyveprotokollen.

b)     Tildelingen af point bliver ikke afbrudt hvis: Duerne flyver i øverste højde og derfra forsvinder, uden for dommerens synsfelt. Der forsættes med at give 5 point pr . min. Hvis duerne ikke efter 1½ time dukker op i øverste højde, bliver der givet ½ times vente tid uden point. Hvis duerne ikke er dukket op efter sammenlagt 2 timer i øverste højde eller hvis duerne dukker op i en anden flyvehøjde, diskvalificeres flyvningen og protokollen kasseres. Hvis duerne efter de 2 timer dukker op i mellemste eller nederste flyvehøjde, kan efter ønske fra opdrætteren, protokollen startes op på ny

Vinder bliver den flok der opnår det højeste point tal. Ved point lighed, afgør den bedste INDEX.
INDEX – tallet angiverflokkens bedømte ydelse i gennemsnit, udfra højdeflyvningen.
INDEX fremkommer ved: point i min. (to decimaler efter komma).
Eks. 388 point : 122 min. = 3,18 INDEX.

Flyvedommer:
Flyvedommere bliver uddannet (oplært) af eks. Dommere. Dommeren – den nye skal kunne, bestemme alle flyvehøjder 3 gange, (ved 3 forskellige flyvninger) og udfylde flyveprotokollen

Fejlfri.
Han skal have deltaget 3 gange som 2 . dommer 

Desuden skal han kunne bedømmelsesreglerne for DFK .

Nye dommere må straks tilmeldes flyvedommer formanden.

Budapest højtflyverer

Budapest højtflyverer

Cumulet højtflyver

Cumulet højtflyver

Danziger højtflyver

Danziger højtflyver

Griwunni højtflyver

Griwunni højtflyver

Stralsunde højtflyver

Stralsunde højtflyver

West_of_England højtflyver - tumler

West_of_England højtflyver - tumler

Wienere højtflyver

Wienere højtflyver

Del siden