Gammel dansk tumling rød ensfarvet

Gammel dansk tumling rød ensfarvet

Tumlinger

Tumlinger omgatter :

  • Gammel dansk flyvetumling – ensfarvet / skadetegnet gul / rød / sort
  • Kilker
  • Tysk elster / Lausitser skader
  • Gl. Hollansk
  • Persisk højtflyvertumling 
  • Gl. dansk Brandet
Gammel Dansk tumling rød skadetegnet

Gammel Dansk tumling rød skadetegnet

Gammel Dansk brandet

Gammel Dansk brandet

Gammel dansk tumler gul ensfarvet

Gammel dansk tumler gul ensfarvet

Blå båndet Københavnertumling

Blå båndet Københavnertumling

Københavner tumling rød kantvinge

Københavner tumling rød kantvinge

Københavner tumling rød kantvinge

Københavner tumling rød kantvinge

Askegrå Kilke

Askegrå Kilke

Gulbåndet Kilke

Gulbåndet Kilke

Rødtavlet Kilke

Rødtavlet Kilke

Kilke

Kilke

Kilke

Kilke

Del siden