Rollere

Rollere omfatter :

  • Birmingham Roller 
  • Orientalsk
  • Persisk
  • Galatzer  

 

DANSKE BIRMINGHAM ROLLER KLUB FLYVERREGLER

WORLD CUP og EUROPEAN CUP REGLER

 

V: Alle regioner skal brug W.C.F.O ( World Cup Fly Off ) Regler når der vælges repræsentanter til W.Cup ( de samme regler gælder for Euro Cup Roller Fly )

 

1: Flokken skal bestå af 15-20 duer men mindst 5 skal roll samtidig for at få point.

2: Inden start opdrætteren skal fortælle dommeren antallet af duer der flyves med, før flokken

    Slippes ud. Der må ikke sættes nye duer ind i flokken eller tages ud, efter flokken er sluppet fri,  

    Men opdrætteren må gerne jage duer op, hvis de lander eller falder ned, før tiden er sat i gang.

    Hvis antallet af duer i luften er anderledes, end det opdrætteren har fortalt, bliver flokken

    Diskvalificeret. Opdrætteren har 5 min efter, at flokken er blevet sluppet ud, til at erklære start,     

    Ellers starter point tællingen automatisk efter 5 min. Al indblanding i flokkens flyvning efter start

    Kan føre til diskvalificering. Forsøg på at jage rovfugle væk er tilladt, men bedømmelsen stopper

    Imens.

3: Flokken bedømmes i 20 min efter start eller indtil den anden due lander, afhængig af hvad der

    Sket først, men flokken bliver diskvalificeret hvis mere end en due, ikke at flyve mindst 15 min

    Efter start, undtagen hvis flokken tvinges ned af rovfugle eller dårlig vejr. En due der spontant

    Styrter (efter den først due er landet) får op til 10 sekunder til at flyve igen, ellers bliver den talt

    Som anden due nede.

4: Dommeren kan afbryde bedømmelsen en gang i op til 5 min, hvis en rovfugl angriber, hvis en

    Vind tager dem eller ved en anden naturlig årsag. Opdrætteren bestemmer hvornår der er time out

    Og hvornår time out stopper. Bedømmelse starter automatisk efter 5min. De 20 min bliver

    Forlænget i tilfælde af time out, men ikke de 15 min kvalifikationstid.

5: Bedømmelsen skal forsætte hvis en due forlader flokken, undtagen hvis der er 15 duer i flokken.

    Pointtællingen stopper, hvis 2 eller flere duer forlader flokken, men tiden forsættes. En due

    Betragtes ikke som ude, hvis den vender tilbage til flokken efter et roll eller hvis den er blevet

    Jaget væk af rovfugl eller dårlig vejr, også selvom duer lander eller fanges.

6: Hvis der kommer nogle tilflyvende (roller) duer ind i flokken, modregnes disse med de turns der

    Tælles. F. eks, hvis 2 ekstra duer kommer ind i flokken og 7 duer roll samtidig, tæller dommeren 

    Kun de 5 duer.

7: Det forventes at regionen udpeger en medhjælper, som noterer antallet af duer, der roll under

    Bedømmelsen. Dommeren navner antallet af duer i roll for hjælperen , som noterer dette.

    Minimum dybde skal være 3 meter. Der gives roll points efter turns størrelse. Turns scoringer:

    ¼ turn er når 5 – 9 duer roll samtidig, antal duer gangs med 1.

    ½ turn er når 10 – 14 duer roll samtidig, antal duer gangs med 2.

    ¾ turn er når 15 – 19 duer roll samtidig, antal duer gangs med 3.

    1/1 turn er når alle 20 duer roll samtidig, antal duer gangs med 5.

    Når dommeren har lagt pointene sammen ganges de med en kvalitets faktor, der kan være fra 1-2,

    Der ganges også med en dybde faktor, også fra 1-2. Dommeren at aflevere pointkortene til

    Deltageren.

8: Dommeren skal være ærlig og må ikke give point for noget, der ikke lever op til standarden og er

    For dårlig i kvalitet for hastighed og dybde i roll, konkurrencen er for Roller, ikke for tumlinger.

    Dommeren har det sidste ord og hvis nogen angriber dommeren verbalt eller fysik, vil personen   

    Bliver diskvalificeret og måske få karantæne til fremtidig W.Cup og Euro Cup turneringer.

Birmingham roller

Birmingham roller

Birmingham roller

Birmingham roller

Birmingham roller

Birmingham roller

Del siden